Tænk Frit - Styrk Folkeskolen

Folkeskolen er for mig nok Danmarks vigtigste institution. Det er her alle børn gives muligheder uanset herkomst og forældrenes baggrund. Forældres baggrund skal ikke bestemme børns fremtid! Skolen danner også grundlaget for vores værdier om tillid, demokrati og medborgerskab. Når vi taler danskhed, er skolen central for mig. En god skole giver frihed og muligheder.

Desværre går hvert sjette barn ud af skolen uden at kunne læse, skrive og regne. Dertil kommer, at stadig flere unge mistrives. Hver femte unge – hver fjerde pige - bedriver selvskade, og antallet af børn med angst og psykiske diagnoser er stærkt stigende. Det er et uhyggeligt paradoks, at vi aldrig har været rigere, mens vores børn aldrig har haft det dårligere.

Vi skal kunne gøre det bedre. Det er en falliterklæring for vores velfærdssamfund! Og det skal ikke fortsætte. I Radikale Venstre vil vi give et elevløfte; når denne skoleårgang forlader skolen om 10 år, så skal de alle kunne læse, skrive og regne, når de forlader skolen igen. Den årgang, der forlader skolen i 2025, skal andelen af børn, der ikke kan læse og skrive og regne være halveret. Samtidig skal antallet af børn, der mistrives halveres, for trivsel og læring hører sammen.

Hvordan? Vores udspil indeholder sig på:

·         4 mia. kr. ekstra, som blandt lægges i en investeringspulje, som kommunerne kan få del og beholde, hvis der leveres på mål om at flere skal trives og kunne regne, læse og skrive.

·         Sæt skolerne og lærerne fri. Vi vil droppe alle de forskellige krav og styringsmekanismer. Væk med nationale test, elevplaner osv. osv. osv. I årevis har vi politikere – i den bedste mening – detailstyret skolen. Det virker ikke. Vi vil opsætte klare mål, afsætte resurser og give frit, hvordan man vil nå dem.

·         Invester i lærerne og pædagogernes uddannelse. De uddannelser skal løftes, så de voksne har de bedst mulig kvalifikationer.

At styrke vores folkeskole er et langt sejt træk, men det bør være vores vigtigste prioritet dette årti. Vi kan ikke tillade, at så mange unge og børn mistrives og har lært for lidt. Jeg ved, at mange – især lærere – bliver nervøse, når en politiker siger, at skolen er det allervigtigste samfundsprojekt. Skoleformen i 2013 var ikke en succes. Slet ikke indgrebet overfor lærerne. Derfor er omdrejningspunktet i vores udspil et partnerskab omkring et ’elevløfte’. Et løfte om at man lærer at regne, skrive og læse, og man trives. Det minder om det læseløfte, man lavede og have succes med. Det hele skal ske i et samarbejde med klare mål og ikke mindst resurser. De mål vil vi i Radikale sætte og så give økonomiske midler og frihed til, at man kan nå de mål lokalt. For det er i relationerne mellem børn, voksne og forældre at målene indfries. Ikke på Christiansborg.