Styrk folkeskolen

Hvert syvende barn forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne på basalt niveau. Op mod hver femte unge ender uden for job og uddannelse.  Alt for mange børn og unge mistrives. Der er virkelig brug for at tænke nyt på folkeskoleområdet.

Jeg vil investere massivt i skoleområdet. Når en årgang forlader skolen, skal alle børn kunne læse, skrive og regne. Og deres trivsel skal øges markant. Ingen skal stå uden for fællesskabet.

Men det er ikke os på Christiansborg, der ved eller skal bestemme, hvordan det gøres bedst på den enkelte folkeskole. Jeg har tillid til, at lærere, forældre og elever kan finde de bedste løsninger lokalt. Folkeskolen skal sættes fri.

 

Tilbage til mærkesager