Økonomien skal være ansvarlig

Der mangler mennesker i dansk økonomi. Den største risiko for ikke at opnå vores mål for klima, velfærd og uddannelse er, at der ikke er mennesker nok til arbejdet. Aflyste operationer på sygehusene, lukkede folkeskoler og plejehjem og færre grønne investeringer. Hvad hjælper det at afsætte penge til psykiatrien, hvis ikke der er psykologer nok til at hjælpe patienterne? Velfærdssamfundet risikerer at smuldre, hvis ikke vi løser den store udfordring.

Der er derfor brug for at tænke langsigtet og lave økonomiske reformer, der skaffer mennesker i økonomien. Det tager tid, men vi skal turde prioritere og tage ansvar, hvis vi skal fremtidssikre vores samfund.

 

Tilbage til mærkesager