Mærkesager  

 

ANDREAS STEENBERGS MÆRKESAGER

 

Jeg stiller op til Folketinget, fordi jeg grundlæggende ønsker at finde løsninger og skabe forandringer i det danske samfund. Jeg ønsker det brede samarbejde mellem både blå og røde partier. På midten af dansk politik.

Et samarbejde, hvor vi sikrer velfærd og en ansvarlig økonomi, kæmper for grøn omstilling, beskytter værdier som menneskerettighederne og har internationalt udsyn.

I stedet for blokpolitisk styret af yderfløjene og taktik uden reel handling, er jeg i politik for det indholdsrige politiske samarbejde.

 

ØKONOMIEN SKAL VÆRE ANSVARLIG

Der mangler mennesker i dansk økonomi. Den største risiko for ikke at opnå vores mål for klima, velfærd og uddannelse er, at der ikke er mennesker nok til arbejdet. Aflyste operationer på sygehusene, lukkede folkeskoler og plejehjem og færre grønne investeringer.

Hvad hjælper det at afsætte penge til psykiatrien, hvis ikke der er psykologer nok til at hjælpe patienterne? Velfærdssamfundet risikerer at smuldre, hvis ikke vi løser den store udfordring.

Se mere

 

VILJE TIL KLIMAHANDLING

Hvis valget står mellem at gøre, som vi plejer, eller at tænke nyt for klimaets skyld, så står jeg på klimaets side. Også selvom det koster penge. Jeg ser det som en investering i fremtidens arbejdspladser og samfund. Vi har brug for at tænke nyt for at få et bæredygtigt samfund!

Det er handling og nytænkning, der sikre grøn forandring. Jeg arbejder for, at vi tør bruge skatter, regulering og ny teknologi til at få et bæredygtigt samfund.

Se mere

 

SUND FORNUFT I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN

Vi har fået en meningsløs udlændingepolitik. Hvorfor skal mennesker, som vil og kan bidrage til vores samfund, sendes hjem og holdes ud af Danmark?

Selvfølgelig skal vi ikke have åbne grænser. Men danskere skal kunne bo i Danmark med deres internationale familier, og velintegrerede udlændinge skal mødes af regler om statsborgerskab og opholdstilladelser, som er baseret på sund fornuft og ikke diskrimination.

Se mere 

  

STYRK FOLKESKOLEN

Hvert syvende barn forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne på basalt niveau. Op mod hver femte unge ender uden for job og uddannelse.  Alt for mange børn og unge mistrives. Der er virkelig brug for at tænke nyt på folkeskoleområdet.

Jeg vil investere massivt i skoleområdet. Når en årgang forlader skolen, skal alle børn kunne læse, skrive og regne. Og deres trivsel skal øges markant. Ingen skal stå uden for fællesskabet.

Se mere

 

INVESTÉR I UDDANNELSE

Nogle ønsker at spare på ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og skære i SU’en. Jeg mener, at vi skal en helt anden vej! Uddannelse er det, vi lever af, og det er det, der giver mennesker muligheder. Derfor går jeg ind for, at vi investerer i alle slags uddannelser!

Se mere

 

FAMILIE OG FÆDRELAND

Man skal ikke straffe danskere for at blive forelsket i en person fra et andet land. Det skal være muligt både at kunne bo sammen med sin ægtefælle og bo i sit fædreland. Det er ikke slap udlændingepolitik, det er sund fornuft!

Se mere