Lavere skat på arbejde giver nye job i industri, turisme og erhverv i vores område

Danmark skal leve af viden. Men viden skal også omsættes til et produkt. Danmark skal også have landbrug, industri, håndværk, turisme osv. I Danmark skal det blive nemmere at drive virksomhed og skabe job. Jeg er stolt over regeringens reformer, som sætter fokus på konkurrenceevnen med lavere skatter på arbejde og på virksomheder, mindre administrativt bøvl, bedre erhvervsuddannelser og mere erhvervsrettede videregående uddannelser. Reformerne er vedtaget i brede forlig henover midten, så virksomhederne ved, at de holder i lang tid. For vi radikale samarbejder med dem, der vil. Jeg vil fortsætte kursen. Vi vil lette skatten på arbejde endnu mere, så vi kan få skabt endnu flere job.

 

Energiforliget skaber job

Vi skal gøre noget ved klimaforandringerne og skabe nye grønne job. Danmark har vi vist, at vi kan øge vores velstand og velfærd og samtidig udlede mindre CO2. Vi har skabt et eksporteventyr med grøn teknologi, og alene vindmølleindustrien, som har til huse over alt i det Midt- og Vestjyske, har 28.000 arbejdspladser. Også geotermi, biogas, biomasse, brint og andre grønne energiformer rummer stort potentiale for job i vores landsdel. Det er ikke rimeligt overfor virksomhederne, når Venstre og Dansk Folkeparti skaber tvivl om de grønne rammevilkår, som de sagde ja til i 2012. Det skaber utryghed både for virksomhederne og klimaindsatsen. Vi holder fast i at tage grønt ansvar. Vækst og udvikling kan gå hånd i hånd med mindre forurening.

 

Mere Natur

Vi skal værne om de naturperler, Danmark har. Der skal ikke være hoteller i klitterne, kysterne skal sikres bedre og projekt Nationalpark Skjern Å skal på dagsordenen igen. Skjern Å er et unikt stykke natur, som selvfølgelig skal have status som nationalpark og have penge til at udvikle området.

Jeg kæmper også for, at natur- og landbrugskommissionens anbefalinger bliver gennemført. Den sagde, at landbruget kan opleve vækst og samtidig få mere og bedre natur. Den vision skal fastholdes. Flere områder skal udlægges til natur, så vi får flere dyr, planter og rekreative områder, mens landbruget kan få lov at gøde mere på de stærke jorde. Derved har de har mulighed for at skabe større omsætning, uden miljø og natur lider skade.

 

Bedre psykiatri

I dag står man bedre, hvis man får en fysisk sygdom, end hvis man får en psykisk. Det er ikke godt nok i 2014. Psykisk sygdom er stadig et tabu med mange fordomme. 50 % af danskerne vil være betænkelige over at arbejde sammen med en psykisk syg. Det skal ændres. Psykisk syge kan ligesom fysisk syge blive raske eller leve med deres sygdom, og derved være en del af fællesskaber som fx arbejdsmarkedet.

Det kræver et opgør med forskelsbehandlingen. Regeringen har afsat mange ekstra penge (senest 1,6 mia. kr. til den nye handlingsplan) til flere behandlinger og bedre rammer. Der er psykiatriens tur. Og det skal fortsætte, for desværre kommer der flere psykisk syge.

 

Invester i infrastruktur

Infrastruktur skaber vækst, for det er et vigtigt rammevilkår. Som transportordfører kæmpede jeg for, at der blev afsat godt fire milliarder kroner til en motorvej vest om Herning til Holstebro Nord, og at en opgradering af vejen mellem Skive og Herning er kommet på dagsordenen. Jeg har kæmpet for, at 2,4 mia. kr. fra togfonden kom til Midt- og Vestjylland, så også vi får bedre og hurtigere tog især mod Aarhus og København. I fremtiden vil jeg kæmpe for ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus, så turen kun tager 22 minutter frem for i dag 53 minutter, hvilket også skaber hurtigere tog fra Herning, Skjern, Holstebro og Ikast til Aarhus. Jeg vil kæmpe for en bedre vej mellem Salling, Skive og Ringkøbing til motorvejene ved Herning. Omkring Herning er der ’huller’ i motorvejen – det skal bygges færdig hurtigst muligt.